Tin tức chung

Thông báo #1: Những nguyễn tắc không đổi!

Thông báo #1: Những nguyễn tắc không đổi!

by Admin User -
Number of replies: 0
03 nguyên tắc không đổi của lms.trananhchinh.com

Nguyên tắc 1.
Các khóa học trên lms.trananhchinh.com miễn phí vĩnh viễn. Mọi hình thức thu phí, theo cách này hay cách khác, đều không được chấp nhận.


Nguyên tắc 2. Tài liệu được tạo ra và chia sẻ trên lms.trananhchinh.com thuộc sở hữu của Tác giả, không thuộc sở hữu của Hệ thống.

Nguyên tắc 3.
  lms.trananhchinh.com thuộc sở hữu của Tôi, toàn bộ các vấn đề của lms.trananhchinh.com do Tôi quyết định, những quyết định này KHÔNG được phép vi phạm Nguyên tắc 1 và Nguyên tắc 2 ở trên./.


Rất mong sự ủng hộ của các bạn! Xin cảm ơn!


Trần Anh Chính